Thank you for your patience while we retrieve your images.

Kokomo7-7-76

Kokomo7-7-76

Opperman & Thad Dosher #40 Tampa IMCA 2-11-73

Opperman & Thad Dosher #40  Tampa IMCA 2-11-73

Opperman & A.J. Foyt Terre Haute 4-14-74

Opperman & A.J. Foyt  Terre Haute 4-14-74

Dayton 8-22-76

Dayton 8-22-76

Opperman & Roger Rager #30 Eldora 7-10-76

Opperman & Roger Rager #30 Eldora 7-10-76

Eldora 4-4-71

Eldora 4-4-71

Eldora 3-28-76

Eldora 3-28-76

Terre Haute 5-1-76

Terre Haute 5-1-76

Eldora 3-31-74

Eldora 3-31-74

Opperman #90 & Pancho Carter Eldora 3-31-74

Opperman #90 & Pancho Carter  Eldora 3-31-74

Indy Mile 5-24-74

Indy Mile 5-24-74

Tampa IMCA 2-10-73

Tampa IMCA 2-10-73

Reading 3-24-74

Reading 3-24-74

Broken Nose Eldora 3-31-74

Broken Nose  Eldora 3-31-74

Opperman with Bubby Jones Eldora 4-17-77

Opperman with Bubby Jones  Eldora 4-17-77

Terrre Haute 9-9-73

Terrre Haute  9-9-73

Terre Haute 9-9-73

Terre Haute 9-9-73

Tampa IMCA 2-10-73

Tampa IMCA 2-10-73

Tampa IMCA sprints 2-10-73

Tampa IMCA sprints 2-10-73

1st WoO race Devils Bowl 3-17-78

1st WoO race  Devils Bowl 3-17-78